Kompanija pokriva celokupno tržište Srbije iz distributivnog centra u Šapcu. Skladište ima ukupnu  površinu od 3000 m2  i obezbeđuje sve neophodne uslove za skladištenje lekova i medicinskih sredstava.

Lekovit je 2013. godine otvorio ogranak u Leskovcu kako bi unapredio saradnju sa partnerima i omogućio efikasnije snabdevanje apoteka u južnoj Srbiji.

Kompanija pruža usluge distribucije visokog kvaliteta zahvaljujući vlastitom voznom parku od 20 vozila.